La Teoria del Taburete | Grupos de Blues en Catalu˝a | Grups de Blues a Catalunya

New Orleans, La Habana, dos ciutats polÝticament tan llunyanes, per˛ culturalment tan properes. Aquesta Ús la nostra proposta musical des de Barcelona, per explicar-vos mitjanzant un concert les grans similituts musicals que varen desenvolupar-se entre Cuba i els EEUU des de la segona meitat del segle XIX i que avui dia segueixen vigents.