La Teoria del Taburete | Grupos de Blues en Cataluña | Grups de Blues a Catalunya

El crack de 1929, la profunda crisi que el va seguir, les migracions des de el sud rural cap al nord industrialitzat, la segona guerra mundial, l'aparició de l'electricitat en els instruments, el canvi d'una realitat rural per una d'urbana...Tots aquests elements varen ser determinants en el blues de Chicago, potser la branca més popular de l'estil. En aquest video us expliquem el nostre espectacle Chicago Blues 1940